KUTNÁ HORA (Česká republika)

09.01.2022

Chystáte se do tohoto českého města plného krás? Nechť je vám tento článek inspirací, co je tam možno viděti

Pokud si chcete zarezervovat nějaké pěkné ubytování v Česku za nejlepší cenu, poradím vám, kde nakupovat. Můžete mít až 50% slevu z běžných cen, klikněte ZDE. Tento odkaz je platný 1 měsíc od vaší emailové registrace. Chcete slevy na ubytování až 80 % nebo na cestování vydělávat? Pak vás zvu do našeho elitního cestovatelského klubu, čtěte ZDE nebo mě kontaktujte.

Kutná Hora je město ve Středočeském kraji, jehož městská památková rezervace je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (konkrétně je tam zapsáno historické centrum, chrám sv. Barbory a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci). Ve středověku byla Kutná Hora jedním z nejvýznamnějších českých královských měst díky těžbě stříbra. Žije zde přes 20.000 obyvatel.

Trocha historie

Název města souvisí s kutáním (těžbou) stříbrné rudy. Koncem 13. století zdejší revír produkoval zhruba třetinu objemu stříbra v Evropě.

Kolem roku 1300 vydal král Václav II. nový horní zákon, který stanovil královská práva nad těžbou stříbra i mincovnictvím, zavedl jednotnou minci a ražení soustředil v Kutné Hoře. Pod vedením italských odborníků z Florencie se v nové mincovně, která se podle nich jmenuje Vlašský dvůr, začaly roku 1300 razit Pražské groše. Roku 1318 byla Kutná Hora povýšena na město a dostala různá privilegia. Bohatství kutnohorských dolů - zejména šachty Osel - se stalo základem královské moci v Čechách a hlavním zdrojem prostředků na velkolepé stavby Lucemburků po celé 14. století. Král Karel IV. i Václav IV. si proto města velmi hleděli, podporovali je v různých sporech i při zvelebování městských staveb; Vlašský dvůr se stal sídlem krále Václava IV. Ve druhé polovině 14. století vznikl kostel sv. Jakuba a šest dalších, radnice a další stavby a město dostalo hradbu se šesti branami.

Vzhledem ke klášternímu původu Kutné Hory městské kostely spadaly do správy sedleckého kláštera, který sídlil mimo město. Pro vyřešení této situace vzniklo roku 1384 hornické bratrstvo pro stavbu nového, tzv. "horního" (tj. hornického, důlního) chrámu sv. Barbory na pozemcích vyšehradské kapituly a za městskou hradbou. I když výnos dolů v té době klesal, stavební činnost rostla a král Václav IV. dal rozšířit Vlašský dvůr, kde často býval a roku 1409 zde podepsal Dekret kutnohorský o novém rozdělení pravomocí na pražské univerzitě. Roku 1413 horníci přepadli Malín a pobili obyvatele, protože jim bránili v dolování, 1416 zavraždili královského vyslance a ve městě se rozhořely národnostní a náboženské spory. 

Roku 1489 zde Martin z Tišnova vytiskl bohatě ilustrovanou Bibli kutnohorskou. Od téhož roku zde sídlili i italští biskupové, díky lepším technikám se zvýšily výnosy těžby a město svým významem konkurovalo Praze.

Roku 1626 zde byla jezuity založena latinská škola a vedle chrámu sv. Barbory postavili velkolepou kolej.

Roku 1726 byla těžba stříbra zastavena.

V Kutné Hoře se narodil významný český dramatik Josef Kajetán Tyl.  (zdroj: wikipedia.org)

Co navštívit

Chrám svaté Barbory

Adresa: Barborská 685, Kutná Hora (infocentrum)

Na počátku středověku byla Kutná Hora klidným místem, kde žilo jen pár lidí. I proto si zde založili klášter cisterciákové, mniši, kteří vyhledávali klid k modlitbě. Vše se ovšem změnilo, když se byly nalezeny bohaté zdroje stříbrné rudy. Vypukla stříbrná horečka a z klidného místa se stalo místo rušné, které získalo i královská privilegia. Na konci 14. století se začal stavět velkolepý chrám svaté Barbory (patronky horníků), který dnes patří do zlatého fondu světového architektonického dědictví.

Stojí na skále nad říčkou Vrchlice, nad místem, kde byl hlavní vstup do nejhlubšího dolu města. Byl stavěn po vzoru velkých francouzských katedrál.

Chrám svaté Barbory je římskokatolický kostel. Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu. Okolnosti fundace chrámu Božího Těla a svaté panny Barbory jsou zcela unikátní. Původně zde stála malá kaplička, zasvěcená sv. Barboře. Na popud Bratrstva Božího Těla měšťané na své náklady vybudovali chrám, který architektonicky směle konkuroval pražské katedrále. Od roku 1995 je zapsán v UNESCO. Stavba začala roku 1388 probíhala v několika etapách, které souvisely s prosperitou stříbrných dolů. V roce 1626 byl kostel předán jezuitům, kteří vedle něj vybudovali jezuitskou kolej.

Vstup zde je zpoplatněn částkou 160 Kč dospělí, děti do 15 let 50 Kč, do 6 let zdarma (rok 2021) a chrám si prohlížíte sami bez průvodce. Informace o chrámu naleznete v letáčku, nebo si je stáhnete QR kodem do mobilu. Doporučuji si zakoupit zlevněný lístek s názvem Prohlídkový okruh 3 TOP, kde kromě Barbory budete mít vstup i do katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, a ještě do světoznámého unikátu kostnice v Sedlci. Všechny 3 památky zde vyjdou na 300 Kč, což je levnější, než je kupovat po jednom.

V chrámu jsou k vidění i krásné varhany, které se skládají z téměř 4000 píšťal. Kromě chrámové lodi můžete vystoupat do prvního patra a pokochat se i pohledem z výšin nebo z venkovního balkonu na okolí před kostelem. (zdroj: wikipedia.org a oficiální leták)

Jezuitská kolej

Adresa: Barborská 51, Kutná Hora

Jezuitská kolej v Kutné hoře je barokní stavba z let 1667-1750 podle návrhu významného italského architekta G. D. Orsiho, který působil v Praze. Před kolejí byla vytvořena terasa se sochami mnoha světců, která připomíná Karlův most v Praze. Je odsud pěkný výhled na údolí i na chrám sv. Barbory z boku. Projdete se po ní, pokud půjdete z Českého muzea stříbra, dolu, nebo z centra města.

Po zrušení řádu roku 1773 složila rozsáhlá stavba jako vojenská kasárna a špitál. Nyní je zde Středočeská galerie.

Uvnitř jsme nebyli, ale když půjdete z chrámu svaté Barbory, uvidíte před sebou kamenné schody. Doporučuji po nich vystoupat a ocitnete se v krásné rozlehlé zahradě za kolejí, kde zejména v létě je co vidět, je zde dokonce vinice. Posuďte krásu z fotek. Vstup je volný. Nachází se zde i restaurace.

České muzeum stříbra + středověký důl

Adresa: Barborská 28, Kutná Hora

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se zaměřuje především na těžbu stříbra v tomto městě a jeho následnému zpracování. Sídlem je místní památka Hrádek

Odborné oddělení muzea dnes spravuje více než 170 tisíc sbírkových předmětů. Nejrozsáhlejším fondem je archeologie, čítající téměř 120 tisíc kusů sbírek. Velmi významný je také fond numismatický (mince, medaile, svátostky, bankovky apod.), výtvarný (obrazy, kresby, grafiky a plastiky), geologický (rudy, minerály, horniny a sbírky paleontologické), etnografický a uměleckořemeslný, jehož základ, obdobně jako u fondu archeologického, byl vytvářen již od konce 19. století. Unikátní exponáty fondu báňské techniky patří k nejstarším v Evropě.

Součástí báňsko-historické expozice je středověké důlní dílo v prostoru mezi hlavní budovou Hrádku a chrámem svaté Barbory. Štola sv. Jiří patří mezi nejzajímavější technické pozůstatky po středověkém dolování v Kutné Hoře. V současné době je v délce 280 m přístupna veřejnosti v rámci prohlídky II. okruhu "Cesta stříbra". V zimních měsících pracují členové České speleologické společnosti již několik let na průzkumu, mapování a hydrologickém měření v dalších, veřejnosti nepřístupných prostorách.

Můžete navštívit 2 okruhy:

I. - Město stříbra - individuální prohlídka

II. Cesta stříbra - s průvodcem + návštěva středověkého dolu. Rozhodně doporučuji tento okruh, ať máte zážitek. Pokud se nechcete ušpinit, doporučuji zaplatit těch pár korun za zapůjčení pláště (chodby jsou velmi úzké a některé i nízké), helmy s čelovkami jsou povinné a taktéž si zaplaťte za 50 Kč možnost focení. Tato trasa je omezena počtem osob na 25, proto rozhodně doporučuji si ji předem zarezervovat, ať nejedete zbytečně. Dětem do 6 let je vstup zakázán. Vstup do důlního díla se nedoporučuje osobám trpícím klaustrofobií a zhoršeným zdravotním stavem a je zakázán ženám ve vysokém stupni těhotenství. Do muzea je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných látek, v silně znečištěném oděvu a se psy. Asi bych nedoporučila prohlídku ani velmi obézním osobám, protože některé chodby jsou tak úzké, že jsem i já musela jít bokem. A často se jde i v předklonu kvůli nízké výšce, takže chudáci budou i ti velmi vysocí. Prohlídka ale netrvá dlouho, takže v pohodě. Je to zážitek! Omrkněte fotky. Jen tak mimochodem, pokud jste fanoušci důlních děl, v ČR jich je docela hodně, i přístupných veřejnosti, já jako vystudovaný geolog jsem v mnohých byla, takže pokud vás to bude zajímat, přidám i další.

Dům Kajetána Tyla 

Adresa: Tylova 507, Kutná Hora

Uvnitř jsme nebyli, jen jsme šli náhodou kolem, aniž bychom o domě věděli, tak přidávám jako jedno z možných míst k navštívení.

Tylův rodný dům nesl původní název "Dům u zlatého hřebene" a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. Ve své nynější podobě vznikal na gotických základech po velkém požáru města v roce 1823, kdy lehla popelem velká část této městské čtvrti. Na průčelní fasádě domu je od roku 1862 instalován medailonový reliéf Tylova poprsí s opisem, připomínajícím, že se zde 4. února 1808 narodil J. K. Tyl, spisovatel, dramatik a tvůrce textu české národní hymny "Kde domov můj". Expozice je věnovaná životu a dílu této významné osobnosti českého národního obrození.

Individuální prohlídka za pouhých 10 Kč, focení 50 Kč.

Rodný dům J. K. Tyla v Kutné Hoře
Rodný dům J. K. Tyla v Kutné Hoře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Adresa: U Zastávky 280, Kutná Hora - Sedlec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je bývalý konventní chrám cisterciáckého sedleckého kláštera v Kutné Hoře v místní části Sedlec, asi 2 km severovýchodně od středu města. Původně středověký kostel byl na počátku 18. století obnoven Janem Blažejem Santini-Aichelem v duchu barokní gotiky. Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Uvnitř jsme nebyli, máme foto jen z venku.

POZOR, vstupenka nejde zakoupit přímo v kostele, ale kousek od kostela je info centrum na ul. Zámecká 279, kde lístky prodávají, nebo je můžete koupit online. Stejně jako do Kostnice níže. Tento kostel a kostnice jsou kousek od sebe.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele Kutná Hora-Sedlec
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele Kutná Hora-Sedlec

Kostnice - hřbitovní kostel Všech svatých

Adresa: Zámecká 55 (kostel se hřbitovem je hned vedle)

Tak toto světoznámé místo rozhodně navštívit musíte, je unikátní. Byli jsme zde v létě přes týden hned ráno, a nikdo zde nebyl, což se často nestává. 

Kostnice = místnost k ukládání lidských kosterních pozůstatků. Většinou je jedná o podzemí sakrální stavby, kde jsou lidské kosti poskládány do různých tvarů. Kostnice vznikaly v době velkého úmrtí obyvatelstva, jako v dobách moru, válek, epidemií.

Kostnice je podzemní kaplí hřbitovního kostela Všech svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 Miroslavem z Markvartic. Kostelík byl vystavěn ve 14. století .

Po morové ráně roku 1318 zde bylo pochováno na 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek. Po zrušení hřbitova na konci 15. století byly exhumované kosti uloženy vně i uvnitř podzemní kaple, kde je poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

Na začátku 18. století byl kostelík upraven architektem Janem Blažejem Santinim. Ve stylu  barokní gotiky upravil i interiér, včetně návrhu výzdoby z kostí i dalších doplňků.

Když v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do držení rodu Schwarzenberků z Orlíka. Jejich stavební mistr František Rint z České skalice provedl v roce 1870 mimořádně nápaditě výzdobu podzemní kaple pomocí kostí a lebek ze zmíněných pyramid. Kosti, které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybělil chlorovým vápnem. Doplnil výzdobu Schwarzenberským erbem a do výzdoby zakomponoval i své jméno. Proto bývá považován za původního autora tohoto výjimečného uspořádání lidských ostatků. 

Od 1.1.2020 není dovoleno uvnitř Kostnice fotit, protože se jedná o pietní místo, kde odpočívá několik desítek tisíc zesnulých, a lidé si pořizovali bez jakékoliv úcty selfíčka na Instagram. S tímto zákazem se dá pouze souhlasit, proto vám bohužel fotky neukážu, můžete si je ale najít na oficiálních stránkách. Pokud byste chtěli zákaz nenápadně porušit, tak pozor, všude jsou kamery. Tak si uděláte selfíčka venku no :)

Doporučuji koupit combo lístek a jak bylo psáno výše, lístky se neprodávají přímo v památkách, ale v infocentru na ul. Zámecká 279, nebo online. V Kostnici se dají koupit drobné upomínkové předměty a dá se platit kartou.

Morový sloup

Barokní morový sloup Panny Marie Neposkvrněné se nachází v Šultysově ulici ve městě Kutná Hora. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Sloup je dílem jezuitského sochaře Františka Bauguta a vznikl mezi lety 1713-1715 jako připomínka morové epidemie, během níž v roce 1713 zemřelo přes tisíc lidí.

Hamiczech před morovým sloupem v Kutné Hoře
Hamiczech před morovým sloupem v Kutné Hoře

Muzeum Lega

Adresa: Hotel muzeum Lega, Zámecká 52, Kutná Hora

Těchto muzeí je v ČR celkem 5. Pražské je největší, ale to v Kutné Hoře má své rarity. Nachází se zde ojedinělé modely kulturních památek Kutné Hory, jako Kostnice nebo Chrám sv. Barbory. A obdivovat můžete dalších tisíc různých modelů. Kromě vnitřních prostor se nachází velké modely i venku, jako Mr. Yoda z Hvězdných válek, veliký kamion a další, a pokud dostanete chuť na kávičku, další veliké modely najdete v kavárně. Bližší informace o tomto muzeu se dočtete v mém dalším článku: Muzeum Lega a hotel.

Alien vs. Predator muzeum

Adresa: Šultysova 174, Kutná Hora

Unikátní muzeum pro všechny milovníky scifi hororů, jako jsou Vetřelci, Predátoři, Terminátoři a další. Zde se rozhodně vyřádíte. Celý článek včetně fotek z tohoto zážitku najdete v článku: Aliens vs. Predators museum.

Kde se ubytovat 

Hotelů je v Kutné Hoře hodně, ale již jste někdy bydleli v muzeu? A co takhle Muzeum Lega? To nás k přenocování upoutalo nejvíce a recenzi hotelu najdete v článku: Hotel muzem Lega.

Shrnutí

Kutná Hora je nádherné historické město v ČR, s mnoha památkami, které musíte vidět, a obávám se, že jeden den Vám stačit nebude, ve dvou se to dá již stihnout. A pro milovníky piva: v Kutné Hoře se nachází i pivovar Kutná Hora (měšťanský pivovar byl založen již v 16. století!), pivíčko jsme ochutnali, a bylo moc dobré, takže v parném létě po vymetení několika památek jistě přijde vhod!

Pro cestovní inspiraci mě sledujte na sociálních sítích:

Instagram @hamiczech

Facebook @hamiczech

Twitter @hamiczech

Youtube @hamiczech