PULA a ROVINJ (Istrie, Chorvatsko)

26.10.2021
Rovinj
Rovinj

Navštívili jste již koloseum 🏟 v Pule? Patří mezi jedno z největších na světě.


OBJEDNAT ZÁŽITEK V CHORVATSKU

Jaké výlety či zážitky si můžete v Chorvatsku užít? Klikněte na některý z obrázků níže a následně vám najede kompletní seznam zážitků.

Zažijte Chorvatsko s Get Your Guide:


Pula

Pula je chorvatské město, které se nachází na jihu Istrie a je i největším městem na tomto poloostrově. Nachází se zde velký nákladní přístav (s výrobnou lodí) a díky svým antickým památkám je i oblíbeným turistickým cílem.

Pula byla založena Ilyry již zřejmě ve 3. st. př. n. l. a je tak nejstarším městem na východním pobřeží Jadranu. V 1. stolení př. n. l. se Římané zmocnili jižní části Istrie (pod vedením J. Cesara) a založili zde kolonii, která sloužila zejména jako přístav. Díky Římanům zde vzniklo mnoho historických staveb, jako vítězný oblouk, forum a paláce. Město opevnili vysokou zdí se řadou bran. Řada původních budov pak byla rozebrána a kámen posloužil ke stavbě fortifikačních prvků.

Město bylo několikrát těžce poničeno, ať již požáry, válkami nebo morem. Po pádu Rakouska-Uherska celá Istrie připadla pod správu Itálie. Za druhé světové války město obsadil Wehrmacht, a stalo se terčem bombardování spojenců, mnoho historických budov bylo zničeno. V roce 1945 byla Pula, včetně celé Istrie, připojena k Jugoslávii a v jejím rámci se pak stala součástí Chorvatské republiky.

V Pule bydlí asi 90.000 lidí (včetně předměstí).


OBJEDNAT UBYTOVÁNÍ V PULE NEBO ROVINJI

 


Jaké památky stojí za to navštívit?

Amfiteátr - koupit lístek ZDE

Symbolem města a hlavním turistickým lákadlem, z 1. st. n. l. Uvnitř hradeb jej vybudoval císař Augustus, ovšem v menší podobě. Pak jej rozšířil Claudius a konečné podoby se dočkal za císaře Vespaziána, na naléhání své milenky, pulské rodačky. Amfiteátr se v Chorvatsku nazývá Arena a je největší a nejzachovalejší římskou památkou v zemi, patří dokonce mezi 6 největších na světě. Největší je samozřejmě římský. Amfiteátr má půdorys elipsy o rozměrech 132,45 x 105 m a vysoký je 32,45 m. Mohl pojmout až 23 tis. diváků. Byl postaven z kvalitního vápence z nedalekých lomů. Zápasiště arény mělo cca 68 x 42 m a pod ním se dochovalo mnoho prostor, kde byly třeba klece pro divoká zvířata nebo prostory pro gladiátory. Gladiátoři byli většinou trestanci odsouzeni na smrt a bydleli v budově naproti kolosea. Pokud byl bojů přítomen císař, vystupovali do arény z podzemí s pozdravem "Morituri te salutant" - Jdoucí na smrt tě zdraví. Podlaha byla dřevěná, zasypána pískem, do něhož se vsakovala krev zápasníků. Mohla se zvyšovat i snižovat, což je také jedna ze zajímavostí pulské arény. Vstup do arény byl zdarma, sedadla byla rozdělena dle důležitosti a bohatství návštěvníků. V roce 404 byly gladiátorské souboje zakázány, prostor sloužil pro trh dobytka a koloseum se rozebíralo pro svůj kvalitní kámen k výstavě jiných budov. V 16. st. měla být aréna zbořena a rozebrána k výstavě paláců v Benátkách. Tehdy se za něj postavil římský senátor Gabriele Emo a povedlo se mu této myšlence zabránit. V 17. století měl být rozebrán znovu a měla se z něj stavět pevnost Kaštel. Naštěstí se tehdy stavitel Antoine De Ville postavil proti, a aréna byla opět zachráněna.

V podzemí amfiteátru je dnes umístěna stálá výstava - Vinohradnictví a pěstování oliv na Istrii v antice. Těmto odvětvím se již věnovali i staří Římané. Amfiteátr se dnes využívá pro kulturní akce pod širým nebem. Vystupovali zde např. slavní tenoři Pavarotti, Carreras, Bocelli, ale i Elton John, Tom Jones, Eros Ramazzotti, Sting a další. Dokonce se zde hrál i hokej (ano, na ledě).

Amfiteátr se mnohokrát rekonstruoval. Bohužel v roce 1980 byl zásah neodborný a z toho důvodu koloseum nebylo zapsáno do UNESCO. Od roku 2008 probíhá komplexní obnova, která má trvat 20 let.

Aréna patří k 2. nejnavštěvovanější památce v Chorvatsku (nejnavštěvovanější jsou hradby v Dubrovníku), ročně zde projde kolem 300.000 lidí (předpokládám, že to jsou ti, kteří si koupili vstupné, můžete toho ale celkem dost vidět i zvenčí).

Pevnost Kaštel

V 17. století v Pule slavný francouzský architekt Antoine de Ville navrhl nový benátský projekt - Pevnost Kaštel. Hlavním cílem bylo vybudovat kolem centra Puly pevnost. Na jeho stavbu byl použit kámen z velkého římského amfiteátru spolu s kamenem z dalších lomů v okolí Puly. Pevnost byla ideální pro první obranu města a přístavu a dnes je zde Historické a námořní muzeum Istrie. Před pevností vás zaujme řada starých děl. Pevnost nabízí nádherný výhled na město Pula včetně kolosea a přístavu. Venkovní prostory jsou volně přístupné, pokud chcete jít dovnitř, platí se vstupné. V r. 2021 dospělí 20 kun, děti 10 kun.

Porta Gemina

Porta Gemina je dvojitá římská městská brána. Byla postavena na konci 2. století. Byla to jedna z deseti městských bran Puly, která stála na severní straně hlavního města.

Ve starověku byla Pula obehnána hradbami. Ty byly v novověku z nouze zbourány kvůli rozšiřování městského jádra. Bylo zde asi deset městských bran, z nichž je dodnes viditelná Porta Gemina a část hradeb, které ji spojují s náměstím Giardin. Ve středověku byly brány zakopány pod zem. Teprve nedávno byly vykopány a vyneseny na světlo. 

Dva otvory jsou zdobeny třemi polosloupy s kompozitními hlavicemi. Lamely kdysi používané pro spouštění mříží za účelem uzavření brány jsou zachovány. Brána také obsahuje štítek se jménem Luciuse Menacia Prisca, městského radního a senátora, který osobně financoval výstavbu jedné z městských vodovodních sítí. Deska původně nebyla součástí pomníku; byla nalezena vedle něj a umístěna na jeho horní střední části koncem 19. století. Dnes vedou brány - před nimiž byly objeveny zbytky částečně rekonstruovaného osmibokého mauzolea z 2. nebo 3. století našeho letopočtu do Archeologického muzea v Pule, na hrad a do malého římského divadla.

Mořské akvárium v Pule

Akvárium v Pule je jedno z nejhezčích na Jadranu. Jedinečným způsobem se zde snoubí bohatství Jadranu se stoletou vojenskou historií Puly. Akvárium se nachází ve 130 let staré pevnosti "Verudela", která byla kdysi součástí mocného obranného komplexu "Pevnost Pula" vybudovaného za vlády rakousko-uherské monarchie. Historickou pevnost dnes obývají stovky druhů ryb z celého Jadranu a několik tropických mořských a sladkovodních druhů, stejně jako ryby z chorvatských jezer a řek. Seznamte se s nimi v místnostech, chodbách, tunelech a příkopu kdysi mocné pevnosti.

Vstupné v r. 2021 130 KN dospělí, děti 100 KN.

Přístav Pula

Obrovský přístav byl využíván již od raného starověku a sloužil jako hlavní námořní přístav rakousko-uherské monarchie. V samém srdci tohoto historického přístavu, jen pár metrů od arény, leží ACI marina se 194 kotvišti lodí. Mezinárodní letiště Pula je vzdáleno pouhých 5 km. ACI marina Pula je skutečný městský přístav, který se nachází v samém srdci Puly. Je to také jediný přístav ve Středozemním moři, který nabízí jedinečný výhled na římský amfiteátr. Přístav se nachází v přírodní zátoce mezi poloostrovem a vlnolamem, který poskytuje vynikající ochranu. 

Nachází se zde recepce se směnárnou, parking, restaurace, toalety a sprchy, pumpa, celnice a můžete si půjčit loď nebo auto.

Centrální náměstí v Pule - Forum

Forum, Piazza Foro, Náměstí Republiky. Toto jsou všechno názvy nejvýznamnějšího náměstí v centru Puly. Nachází se na úpatí kopce na západní straně města, nedaleko pobřeží, a jeho historie se začíná psát již v 1. století před naším letopočtem.

Nejvýznamnější částí fóra je severní část, nacházely se zde tři antické chrámy. Centrální byl zasvěcen hlavním bohům Jupiterovi, Juně a Minervě. Bohužel tento chrám zmizel beze stopy v propadlišti dějin. Vpravo od něj se nacházel chrám bohyně Diany, který byl na konci 13. století začleněn do budovy pulské radnice. A vlevo stál chrám císaře Augusta a bohyně Romy. A ten tu stojí i dnes. Tento chrám, dokončený v roce 14, je také jedinou stavbou, která pamatuje prapočátek tohoto tržního náměstí. Ostatní strany náměstí pak uzavíraly paláce, městské budovy a sochy.

Jako každé správné římské fórum bylo i to pulské především místem veřejných diskuzí, politických shromáždění a setkávání občanů.

Hlavním náměstím Puly zůstalo Forum i v období středověku, kdy zde vznikl radniční palác, zbudovaný víceméně v benátském stylu. A svou významnou úlohu ve veřejném životě města si Forum zachovává také v současné době. Městská radnice tady stále stojí a diskutujících i setkávajících se občanů tady vidíme rovněž stovky, díky množství restaurací. 

Rovinj

Rovinj je historické město s přístavem na západě Istrie v Chorvatsku, asi 30 km od Puly. A je druhým nejnavštěvovanějším městem Istrie, po Pule. Žije zde zhruba 14000 obyvatel. Součástí aglomerace je i řada malých ostrovů, obydlené jsou jen některé. Místní obyvatelé se kromě turismu zabývají zejména pěstováním vinné révy a rybolovem.

Jaké výlety můžete v Rovinji podniknout a kde koupíte vstupenky, aniž byste stáli ve frontách? Omrkněte stránky Get Your Guide:  

Stará historická část městečka se rozkládá na malém poloostrově (kdysi ostrově) a je poznamenána benátskou kulturou. Málo místa pro výstavbu určuje charakter místních budov - úzké vysoké domy stojící jeden vedle druhého, křivolaké uličky a schodiště, stoupající k nejvyššímu bodu města, k chrámu patronky a ochránkyně města, sv. Eufemie (Sv. Eufemija), které místní říkají Fuma. Legenda říká, že po mučednické smrti v Chalcedonu začátkem 4. století její tělo z Cařihradu zmizelo, aby doplulo v sarkofágu přímo na břeh u Rovinje. Zde bylo s velkou slávou pohřbeno a dnes spočívá ve svém sarkofágu v kostele, který jí je zasvěcen. Socha svaté Eufemie shlíží dnes na město ze špičky zvonice z 12. století, v těsném sousedství kostela (zvonice je se svými 60 metry druhou nejvyšší na Istrii). Na zvonici je možno vystoupat a užít si nádherný výhled až k italskému pobřeží. 

Město Rovinj ovládli ve 14. století Benátčané, kteří jej důkladně opevnili. Z opevnění se bohužel moc nedochovalo. Ze sedmi městských bran si pouze tři zachovaly svůj původní vzhled. Mezi ně sice nepatří Městská brána, která prošla stavebními úpravami, ale je z nich díky své poloze u hlavního náměstí nejznámější. K významným památkám se řadí několik kostelů a především románské baptisterium sv. Trojice ze 12. století. 

Největší pozornost se soustřeďuje na historické jádro, v jehož starobylých domech najdete bohatou nabídku zajímavých rukodělných výrobků a suvenýrů. Zejména úzká ulička Grisia představuje v tomto směru naprostý unikát - je to vlastně jedna velká galerie s bohatou nabídkou obrazů, plastik, keramiky, skla, šperků atd.

Pobřeží lemuje jedna restaurace za druhou a ochutnat můžete jak místní speciality, tak i řadu těch italských. Bonusem je výhled na přístav a zvonici na kopci.


Pro cestovní inspiraci mě sledujte na sociálních sítích:

Instagram @hamiczech

Facebook @hamiczech

Twitter @hamiczech

Youtube @hamiczech