RABAC a LABIN (Istrie, Chorvatsko)

15.10.2021
Labin - Stari Grad
Labin - Stari Grad


Historická městečka Rabac a Labin na jihovýchodě Istrie, co tam můžete vidět?

Pro Váš pohodlný výlet si přímo v článku můžete objednat ubytování i zážitky v těchto městech. 


OBJEDNAT ZÁŽITEK V CHORVATSKU

Jaké výlety či zážitky si můžete v okolí Rabacu a Labinu užít? Klikněte na některý z obrázků níže a následně vám najede kompletní seznam zážitků: 

Zažijte Chorvatsko s Get Your Guide:


Rabac

Malá rybářská vesnička ležící ve stejnojmenné zátoce v Kvarnerském zálivu. Původně sloužila jako přístav městečku Labin. Bydlí zde zhruba 1400 obyvatel. Vtipné je, že ubytovat se zde může najednou kolem 10.000 turistů díky množství hotelů a apartmánů. Rabac patří k opčině Labin, jejiž stejnojmenné správní město se tyčí na kopci asi 5 km nad Rabacem. Roku 1912 získal Rabac status přímořských lázní a je nazýván Perlou Kvarneru. Z ekonomického hlediska byl významný především těžbou bauxitu, kdy nejvýznamnější těžba probíhala mezi první a druhou světovou válkou. Nejstarší budovou je kostelík sv. Andreje z 15. století.

Rabac je oblíbené letovisko k trávení dovolené díky průzračnému moři, oblázkovým upraveným plážím a okolní přírodě, kde se palmy mísí s huňatými přímořskými borovicemi. Okolí je velmi hornaté, proto pokud zde chcete jet na kola nebo turistiku, není špatný nějaký trénink. Rušný noční život zde moc nečekejte, nejsou zde noční kluby ani jiné podobné vyžití, jedná se spíše o klidnou lokalitu k odpočinku. Kromě přístavu, několika hotelových komplexů, kempu, pár restaurací a obchůdků pro turisty zde vlastně nic moc není. Pravda, byli jsme zde koncem září, což je víceméně po sezóně, možná, že o prázdninách to zde žije více, ovšem nevím kde, max v hotelových resortech, které mají programy pro své hosty. Pokud chcete provést pořádný nákup jídla, větší hypermarkety jsou nahoře v Labinu.

V přístavu je možno v sezoně objednat nějaké ty výlety lodí nebo nejrůznější vodní sporty. Rabac je i oblíbeným potápěčským místem. Nacházejí se zde 4 pláže oceněné Modrou vlajkou za svou mimořádnou čistotu a udržovanost.

Pokud holdujete pěší turistice, je možno se vydat po značené stezce z Rabacu do Labinu, který má starodávné historické centrum Stari Grad a na památky je mnohem zajímavější. Stezka má asi jen 3 km (ovšem do pořádného kopce) a vede divokou přírodou s bujnou vegetací. Začíná od kempu Oliva a pokračuje ke zdejšímu potoku, kde strmě stoupá vzhůru po mnoha dřevěných můstcích. Můžete obdivovat jezírka, vodopády, peřeje. Po cestě jsou dvě odpočívadla. Doporučuje se mít vhodnou turistickou obuv, stezka kolem potoka může klouzat.

Pokud byste se v této lokalitě chtěli ubytovat, doporučuji osobně navštívený hotel Girandella Valamar Collection Resort.


OBJEDNAT UBYTOVÁNÍ V RABACU NEBO LABINU

 


Labin

Městečko Labin se nachází na jihovýchodě Istrie a je rozděleno na dvě části - moderní zástavbu Podlabin v rovinaté části a historické jádro Stari Grad na kopci. Bydlí zde zhruba 7000 obyvatel.

Stari Grad jistě stojí za návštěvu. Upoutá vás svými křivolakými uličkami, malými náměstíčky, vysokou zvonicí a středověkou architekturou. Historické jádro se dočkalo rozsáhlé obnovy. Fasády domů a paláců, uličky, náměstí, schodiště, kostely, vše má nový kabát. Ve starobylých domech najdete stylové kavárničky a obchůdky s lokálními produkty. Městečko je na kopci nad mořem a máte z něj luxusní výhled na okolní zeleň a Rabac, zvláště, pokud si dodáte odvahy a vyšplháte se na úzkou vysokou zvonici za pár drobných. Dohlédnete až na nedaleký ostrov Cres.

Historie Labinu sahá do dávné minulosti. V 1. století př. n. l. tu Římané založili své sídliště pod jménem Albona - z něj se vyvinul i dnešní název Labin. K rozkvětu v 19. století přispěla hlavně bohatá naleziště černého uhlí nedaleko dnešní obce Raša v blízkosti Labinu a ložiska bauxitu. 

Od 15. století tu vládli Benátčané, až do pádu Benátské republiky. Od začátku 19. století byl Labin součástí rakouské říše, až do konce 1. světové války. Po válce získali Labin jako celou Istrii Italové, kteří velmi urputně uplatňovali své historické nároky jako údajní dědicové Benátské republiky. Místní chorvatské obyvatelstvo, zejména horníci z černouhelných dolů v Raše, odpověděli na útlak, vykořisťování, znárodňování a provokace fašistické Itálie vzpourou. Obsadili doly, převzali moc a založili v březnu roku 1921 tzv. Labinskou republiku. Ta vydržela zhruba jen měsíc, kdy byla zásahem italského vojska násilně zlikvidována. 

Historický Labin si v obou svých částech, Gorici a Dolici, zachoval svůj středověký pevnostní charakter. Před renesanční městskou branou je centrálním prostorem náměstí s renesančním mariánským kostelem (Marija od Zdravlja) a městskou lodžií, obnovenou v 18. století, sloužící dnes jako lapidárium (místo, kde jsou shromážděny a vystavovány kamenné předměty jako sochy, náhrobky, sarkofágy, pomníky, kašny, kříže, milníky atd.).

Ve starém městě uvnitř hradeb se dochoval prastarý radiální systém komunikací - úzké křivolaké příkré uličky a četná schodiště mnohdy překlenutá můstky směřující do výše položených částí Labinu. Zajímavé jsou renesanční a barokní paláce místní šlechty a měšťanské domy. Vyniká palác pretorů (pretorska palača) - sídlo benátských místodržících z 15. století, palác Scampicchiů ze 16. století, s krásným renesančním nádvořím, barokní paláce Frankovićů-Vlačićů, Manziniů, Negriů ze 17. století a reprezentativní, krásně obnovený palác Battiala-Lazzariniů z 18. století. Právě v tomto okázalém paláci je dnes Národní muzeum s několika zajímavými sbírkami (např. archeologickou, hornickou, etnografickou).

Ze sakrálních staveb historického Labinu je nejpozoruhodnější kostel Narození Panny Marie (Rodjenja Marijina), původně gotický, v 16. století přestavěný. V něm stojí za vidění i několik cenných obrazů benátských mistrů.

Pokud se vám nepodaří zaparkovat na malém náměstíčku, které je jakýmsi centrem, nepropadejte panice a jeďte kousek dále, po pravé straně je pak v prudkém kopci velké parkoviště, a pořád jste v centru. Na náměstíčku je několik kaváren a restaurací. K projití celého historického jádra, návštěvy zvonice a oběda nám stačily necelé dvě hodiny. Zvonice Svatého Justa je 35 m vysoká a je z roku 1623. Měli jsme štěstí, že jsme v ní byli úplně sami, protože si nedokážu představit se na těch příkrých schodech a úzkých chodbičkách někomu vyhýbat. Z té výšky jsme měli respekt. Úplně nahoře se můžete kochat obrovskými zvony, na které je ovšem zakázáno zvonit. Vstupné bylo v r. 2021 symbolické, 10 Kun.

V Podlabinu je dochovalá těžní věž a po celém městě byly na sloupech hornické vlajky. V podzemí se měly dle plánů budovat moderní laboratoře viz fotky, ale nepovedlo se nám zjistit, jestli se tento plán uskutečnil, spíše asi ne, vypadalo to dost jako sci-fi.

Pokud tedy budete trávit dovolenou dole v Rabacu, určitě toto krásné středověké městečko navštivte. Fyzicky zdatnější jedinci mohou jít z Rabacu pěšky po značené stezce, která má asi 3 km a vychází z kempu Oliva, ale připravte se na dost příkrý výstup, vhodná je dobrá obuv, povrch kolem potoka může být kluzký.

Pro cestovní inspiraci mě sledujte na sociálních sítích:

Instagram @hamiczech

Facebook @hamiczech

Twitter @hamiczech

Youtube @hamiczech